Regulamin łowiska

 1. Na terenie łowiska nie jest wymagana karta wędkarska.
 2. Po przybyciu na teren łowiska należy zgłosić się do gospodarza w celu potwierdzenia obecności na terenie.
 3. Gospodarz łowiska ma prawo do:
  • kontroli samochodów i bagaży w przypadku podejrzenia, iż nie wszystkie ryby zostały wypuszczone do wody,
  • wyproszenia z terenu łowiska w przypadku głośnego zachowywania się, śmiecenia, dewastacji i kradzieży.
 4. Wezwanie policji w przypadku nie dostosowania się do punktu 03.
 5. Na łowisku dozwolone są następujące metody łowienia:
  • spławikowa,
  • gruntowa,
  • spining (po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem).
 6. Zakaz stosowania plecionki.
 7. Złowione ryby wypuszczamy do wody, nie przetrzymujemy ich w siatkach, podbierakach itp.
 8. Każdy wędkarz musi posiadać:
  • narzędzie do odczepiania haczyków,
  • matę do ryb,
  • środki do dezynfekcji ran po haczyku.
 9. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, którzy w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.
 10. W obrębie łowiska nie wolno śmiecić, wyrzucać niedopałków papierosów i resztek żywności itp. dotyczy również palenisk.
 11. Każda osoba przebywająca na terenie łowiska zobowiązana jest zostawić po sobie porządek. Wszystkie śmieci zabiera ze sobą.
 12. Na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli oraz wypuszczania psów luzem.
 13. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na terenie łowiska, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska.
 14. Na stanowisko można podjechać autem w celu rozpakowania się, po czym auto odstawiamy na parking.
 15. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu.
 16. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą wyproszone z terenu łowiska.
 17. Opłaty uiszczamy przy wyjeździe u gospodarza łowiska.
 18. Osoba przebywająca na łowisku zgadza się na ewentualne wykorzystanie swojego wizerunku oraz danych osobowych do celów marketingowych.